O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe nr 1 rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1953 roku. Od chwili założenia placówki  do 2002 r. funkcjonowało jako Przedszkole Wojskowe nr 161. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Funkcjonują 3 oddziały przedszkolne opieki całodziennej.

Zespół doświadczonych pedagogów wypracował program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci w każdej grupie wiekowej.

Atutem przedszkola jest  duży plac zabaw . W chwili obecnej czekamy na modernizację sprzętów znajdujących się na terenie ogrodu przedszkolnego. Termin realizacji  - wrzesień 2022r. Wyposażenie placu  finansowane jest z budżetu miasta w ramach środków unijnych.

Dyrektorem jest mgr Maria Lisowska, organem prowadzącym - Gmina Miasta Białystok, a nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Przedszkole Samorządowe nr w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70 A, 15-325 Białystok
tel. 85 663-12-42
e-mail: ps1@um.bialystok.pl
strona: ps1.edu.bialystok.pl
Powrót na początek strony